Efter længere tids overvejelse har jeg valgt at fratræde min post som forperson for LGBT Ungdom. Det gør jeg, da jeg ikke længere kan finde tid til mine studier samtidig med den, til tider, hæftige mødeaktivitet. Jeg har været enormt glad for min post gennem det sidste halvandet år i LGBT Ungdom og jeg synes vi har formået at få foreningen til at udvikle sig i en rigtig god retning. Når jeg stopper som forperson nu, er det fordi jeg tror at det er det rigtige tidspunkt, også for at kunne have tid til at overlevere nødvendig viden og eventuelle opgaver. Jeg forsætter selvfølgelig i bestyrelsen, da min interesse i LGBTQIA-arbejdet bestemt ikke er blevet mindre. Jeg kan til gengæld fokusere mit arbejde mere på nogle interesseområder, jeg ikke har kunne lægge det arbejde jeg gerne ville i. Jeg vil derfor for fremtiden fokusere mit arbejde indenfor hadforbrydelser, diskrimination, samarbejde med uddannelsesinstitutioner (og sikkert meget mere…).
Jeg vil derfor takke af for denne gang, og glæde mig over at Christoffer Jakshøj og Ane Rindom er valgt som hhv. for-, og næstforperson.

Ask Ulrich Petersen