IGLYO General Assembly 2013 et samarbejde mellem LGBT Ungdom og Sabaah

Under IGLYO’s General Assembly i december 2012 blev LGBT Ungdom sammen med Sabaah valgt som værter for afholdelse af IGLYO General Assembly 2013. Konferencen holdes i København i efteråret 2013.

IGLYO (International Gay Lesbian Youth Organization) er en paraplyorganisation, der danner netværk for LGBT ungdomsorganisationer i Europa.

LGBT Ungdom samarbejder fast med Sabaah, der er er en søsterorganisation for unge LGBT’ere med anden etnisk eller kulturel baggrund end dansk.

Dette internationale stormøde arrangeres i fællesskab imell skal holdes i København i efteråret 2013.

IGLYO general assembly 2013 vil tiltrække LGBTQ-aktivister fra Europa og øvrige lande. Forud for general assembly holdes en konference med temaet ”Intersectionality”.

Intersektionalitet, om normkritik og samarbejde på tværs af klasseskel, etnicitet og køn.

Er du interesseret i at vide mere om konferencen,