Undervisningsmateriale Lær dine elever at respektere hinandens krop, psyke og seksualitet

Projekt Respekt er udviklet i et samarbejde mellem Ungdomsbyen og Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt, LMS og LGBT Danmark.

Projekt Respekt er et kursus der handler om sundhed og trivsel. Hvad vil det sige at have respekt for egen og andres krop, psyke og seksualitet? På kursusdagen i Ungdomsbyen veksles der mellem dialogbaserede og aktive øvelser om bl.a. trivsel, samarbejde, normalitet og sprogbrug.

Eleverne bliver bl.a. stillet spørgsmålene:

  • Hvem har forventninger til os, og hvordan påvirker det vores selvforståelse?
  • Hvad er en norm?
  • Hvad er trivsel og sundhed for mig?

I en tid, hvor forventninger, individualisme og eksponering af ydre kvaliteter fylder meget i de unges hverdag, kan det være svært for de unge at føle sig gode nok som de er. De seneste tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at hver femte elev fra 5. til 9. klasse i folkeskolen viser tegn på mistrivsel i form af ensomhed, stress, søvnløshed, lavt selvværd, depression, selvskade, spiseforstyrrelser, undertrykkelse af seksuel orientering m.m.

På siden her kan du finde LGBT Danmarks undervisningsmateriale til Projekt Respekt.

Før kurset

Inden elevkurset er det essentielt, at læreren har læst Lærervejledning til LGBT-materialet og har gennemgået følgende tre øvelser herfra med klassen:

Det vil tage 1-2 lektioner og forbereder eleverne på undervisningen på en måde, så de får mest muligt ud af den.

Er der tid kan du snakke med eleverne om homofobisk mobning (se lærervejledningen) – men det er vigtigt at beregne god tid (min. en lektion) til denne, da eleverne her skal reflektere. Øvelserne kan bruges i flere fag, men især dansk og samfundsfag. Begrebsliste findes i en kort og simpel version i Lærervejledning til LGBT-materialet og i en længere og mere uddybet version som kan findes her.

Den længere version kan evt. anvendes til de større klassetrin, eller som forberedelse til læreren.

Filmen er nærværende og skarp

og efterlader seerne med stof til eftertanke – uanset alder