m-n-o

lgbt+ ungdom har i samarbejde med Agency Spring x Zupa udarbejdet kampagnen 'love letters'. Følg med i den kommende måned, hvor kampagne rulles ud på vores sociale medier, i debatindlæg, print og til vores deltagelse i CPH Pride 2018. 

 
 
13.png

m for mangfoldighed

Mangfoldighed er et bredt abstrakt begreb, som kan have mange betydninger, alt efter hvem du spørger. Der kan være mange aspekter og variationer af, hvad der gør en institution, arbejdsplads eller samfundet mere mangfoldigt. 

Disse måder at være forskellige på kan forstås som, at man kan have en anden etnisk oprindelse, at man definere sig uden for det binære-kønssystem, at man har forskellige måder at anskue seksualitet og hvordan man definere sig inden for dette. 

Samtidig kan det være med til at berige folks livsanskuelse og hvordan man kan leve lige så forskellige liv, som der er individer i et samfund. Vi alle er forskellige og det skal vi gøre plads til. Det kan være en styrkelse af samfundet at lære af og fra hinanden. 

 


n for non-binær

Non-binær beskriver en person, hvis kønsidentitet ikke passer ind i den binære kønsfortåelse.

Den binære kønsforståelse er en betegnelse for en opfattelse af, at der blot er to uafhængige og modsatte former for kønsidentitet - nemlig mand og kvinde. I dette indgår også den opfattelse af, at udtryk af køn også er på et binært plan - nemlig maskulinitet og femininitet. Der er ikke nogen gråzone i den binære kønsforståelse, og en person kan kun være det ene eller det andet af de to køn.

Når nogen er non-binær har de normalt en non-binær kønsforståelse - nemlig det omvendte af den binære kønsforståelse - dvs.en forståelse af, at der er mere end et køn, og at der nemlig findes en såkaldt gråzone mellem og udenfor mand og kvinde.

Mange non-binære folk, grundet det, at de ikke blot føler sig som mand eller kvinde, vælger også at bruge andre pronominer end “han” eller “hun”. Dette kan være en række forskellige pronominer - de mest brugte i Danmark ville nok være “de/dem”(taget fra det engelske ental “they/them”), eller “hen/hens”(taget fra det svenske kønsneutrale pronomin).

Der kan være mange forskellige former for non-binær kønsidentitet. Eksempelvis er der akønnet, som betegner en person, der ikke identificerer sig med noget som helst køn, og/eller ikke har en opfattelse af køn i sig selv.

Der er også “gender fluid” som betegner nogen, hvis kønsidentitet er flydende - dvs. personens kønsidentet kan skifte gennem livet. Dette kan være i form af at på et tidspunkt føle sig som en mand, og måske den næste dag føle at man ikke har noget køn, eller i form af at man føler sig som en kvinde i månedsvis, og pludseligt føler man sig som en mand, eller noget helt tredje. Så længe der sker en ændring - hverken om det er en gang om ugen eller en gang om året - kan kønnet defineres som flydende.

Der findes mange flere identiteter under den non-binære paraply end nævnt her! Du kan evt. læse om dem på LGBT Danmarks hjemmeside. 

14.png

15.png

o for outing

Outing er en betegnelse for at afsløre en persons seksuelle orientering eller kønsidentitet uden dennes samtykke.

Betegnelsen dækker dog over mere end blot en simpel afsløring af noget hemmeligt. Det at oute en person kan under visse omstændigheder og i bestemte miljøer have sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser for vedkommende.

Kønsidentitet og seksualitet er store og dybt personlige anliggender, som stiller mange LGBT-personer i en udsat position. Den enkelte person kan være usikker og tvivlende omkring deres eget køn og egen seksualitet, og en outing før personen selv er komfortabel nok til at være åben, kan lægge et ekstra pres og psykiske mén på vedkommende.

Derudover kan den enkelte person være i et miljø, hvor der ikke er forståelse for LGBT-problematikker. Vedkommende skal pludselig stilles til ansvar for fordomme, uforståenhed og reaktioner fra deres omgivelser, som de ikke selv ønsker eller er parate til at håndtere.

I værste tilfælde kan en outing have direkte og håndfaste konsekvenser. Chikane, indskrænkede muligheder, vold og lignende, er desværre stadig realiteten for LGBT-personer i Danmark. Her kan en outing sagtens have været udløseren for disse.

Enhver person har retten til selv at bestemme, hvor komfortable de er med at være åbne og i hvilket omfang de ønsker at være det. Det er et valg, man skal respektere.