debatindlæg: hvorfor undlader rapport om unges seksualitet lgbt+ personer?

I Politikken i dag mandag d. 20 august har vi i LGBT+ Ungdom i samarbejde med Ungdomsbureauet skrevet et debatindlæg omkring en ny og mangelfuld rapport bestilt af Ligestillingsministeriet. Læs debatindlægget herunder:
 

En ny rapport om - ”Unges opfattelser af køn, krop og seksualitet”- som Ligestillingsministeriet har bestilt, og som er blevet udarbejdet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), belyser kun unge heteroseksuelle. 

”Det er dybt problematisk, at en rapport om unges adfærd helt undlader LGBT+ personer, da det er med til at stigmatisere og fastholde de fordomme og normer, som vi ser og oplever i det danske samfund – nemlig, at vi er anderledes. Spørgsmålet er, hvorfor minoriteter indenfor køn og seksualitet blandt unge overhovedet ikke er nævnt eller tænkt ind i rapporten?” - siger Peter Høj, forperson i LGBT+ Ungdom.  

Også talsperson for Ungdomsbureauet, Nicolaj Laue Juhl, finder dette bemærkelsesværdigt: ”Ifølge undersøgelsen er formålet at sætte fokus på unges opfattelse og praktiske udfoldelse af køn, krop og seksualitet i en ungdomsverden. Det lever undersøgelsen imidlertid ikke helt op til, da LGBT+ personer ikke er en del af undersøgelsen, og er en gruppe, der udgør en væsentlig del af den danske ungdom, undersøgelsen forsøger at sige noget generelt om. 

Rapporten bygger på svar fra over 20.000 unge mellem 16 og 20 år og fokuserer på mange aspekter af ungdomslivet, lige fra unges digitale adfærd og deling af nøgenbilleder, til unges kropsopfattelse og seksuelle debut. Det er en rapport, som belyser mange af de problematikker ungdomslivet indebærer i forhold til køn, krop og seksualitet. Det tyder dog på, at VIVE har taget et metodisk valg om at anvende eksisterende kvantitativt materiale, der ikke afdækker afvigende seksualiteter og kønsidentiteter. Det betyder, at de benyttede spørgeskemaundersøgelser ikke ville give svarmuligheder eller oplysninger om LGBT+ personer, fordi de var tilpasset heteroseksuelle unge. 

”Vi kæmper hver dag for politisk, social, kulturel og arbejdsmæssig ligestilling på alle niveauer i samfundet, og det gælder også, når vi taler om kvantitative metoder. Dette er endnu et eksempel på den strukturelle usynlighed, som vi ser af LGBT+ personer i samfundet. Det undrer os derfor meget, at vores ligestillingsminister ikke har kommenteret og reageret på denne bevidste undladelse af LGBT+ personer, samt været opmærksom på, hvor ensidig og mangelfuld det efterlader rapporten. Det er trods alt Eva Kjer Hansen, der har bedt om at få undersøgelsen lavet.”, siger Peter Høj, forperson i LGBT+ Ungdom, og fortsætter: ”Unge lgbt+ personer findes ikke kun under Pride Week. Vi nød fest-dagen i lørdags, men i dag kæmper vi videre. Vi eksisterer, og vi vil inkluderes. Lovgivning laves bl.a. på baggrund af undersøgelser som denne. Når den er mangelfuld, bliver lovningen det også. ”

”Køns- og seksualitets minoriteter er vigtige, relevante aspekter samt temaer at belyse inden for ungdomskultur. Ungdommen er mangfoldig, og det bør afspejles i undersøgelser, der forsøger at udsige noget generelt om en hel ungdomsgeneration. Vi vil gerne sikre, at alle unge føler sig repræsenteret, når omfattende undersøgelser, som denne, om unges adfærd bliver frigivet. Forhåbentlig vil man i ligestillingsministeriet indse, at det kræver en mere omfangsrig undersøgelse at belyse alle unges opfattelse af køn, krop og seksualitet,” siger Nicolaj Laue Juhl, talsperson for Ungdomsbureauet.