ordforklaringer

Herunder en oversigt over de ord, som er at finde i vores 'ordforklaringer'. Du kan finde yderligere ordforklaringer under vores Love Letters kampagne. 

  • Ciskønnet eller cisperon
  • Det binære kønssytem
  • Transperson 
  • Heteroseksuel
  • Normer (en norm)
  • Cis-heteronorm 
  • Seksuel orientering
  • Romantisk tiltrækning
  • Pronomener 
  • Homofobi, transfobi, biforbi, afobi 

 

CISKØNNET ELLER CISPERSON
En person, som er det køn, den er tildelt ved fødslen. Ciskønnet er det modsatte af transkønnet.

DET BINÆRE KØNSSYSTEM
Det binære kønssystem er en betegnelse for en opfattelse af, at der blot er to uafhængige og modsatte former for køn - nemlig mand og kvinde. I dette indgår også den opfattelse af, at udtryk af køn også er på et binært plan - nemlig maskulinitet og femininitet. Der er ikke nogen gråzone i den binære kønsforståelse, og en person kan kun være det ene eller det andet af de to køn.

TRANSPERSON
En person, som ikke er det køn, den er tildelt ved fødslen. Transkønnet er det modsatte af ciskønnet.

HETEROSEKSUEL
En person, som er seksuelt og/eller romantisk tiltrukket af personer af et andet køn.

NORMER (EN NORM)
Normer kan forklares som “uskrevne regler” og kan ofte være usynlige eller svære at få øje på. Man kan også sige, at normer er forventninger til, hvordan ens adfærd skal være i bestemte situationer. Ofte er normer bestemt af flertallet. Normer kan både fungere på gode og dårlige måder. Eksempelvis er det i Danmark en norm at stå i kø til bussen eller at tage skoene af, når man går indenfor, hvilket kan være praktisk og smart. Det er ofte, når en norm brydes, at normen bliver tydelig. Samtidig bliver den, som bryder normen også tydelig.

CIS-HETERONORMEN
Cis-heteronormen er, når man går ud fra, at alle mennesker er ciskønnede, indtil de giver udtryk for andet. At være ciskønnet betyder, at man identificerer sig med det køn, man af samfundet blev tildelt ved fødslen.
Cis-heteronormen kan derfor både virke inkluderende for dem, som passer ind i den. Den kan også virke ekskluderende, hvis man ikke er. Det kan være, hvis man er LGBT+ person.

SEKSUEL ORIENTERING
Seksuel tiltrækning dækker over, hvorvidt du bliver seksuelt tiltrukket af andre mennesker, og hvem du bliver seksuelt tiltrukket af.

ROMANTISK ORIENTERING
Romantisk orientering dækker over, hvorvidt du bliver romantisk tiltrukket af andre mennesker, og hvem du bliver romantisk tiltrukket af. Hvem man bliver forelsket i, og hvem man oplever at blive seksuelt tiltrukket af, hænger ikke nødvendigvis sammen. Nogle bliver fx forelsket i personer, som har samme køn som én selv, men bliver seksuelt tiltrukket af personer, som har et andet køn end én selv.

Fx kan man være en pige, som bliver forelsket i andre piger, men som seksuelt tiltrækkes af både piger, drenge og non-binære. Man kan fx også være en dreng, der bliver forelsket i piger, men som ikke bliver seksuelt tiltrukket af andre. Der er uendelige forskellige måder at opleve romantisk og seksuel tiltrækning på, og der er ikke én, der er mere rigtig end andre.

PRONOMENER
Pronomener handler om den måde, man gerne vil tiltales på af andre. Hvilke pronomener, man bruger, hænger ofte sammen med ens køn. Nogle vil gerne have, at man bruger pronomenerne “han/ham” eller “hun/hende”, når man taler om dem. Fx “Han går i Fakta”, eller “Hun kan godt lide fodbold”. Andre vil gerne tiltales med kønsneutrale pronomener, fx “de/dem” eller “hen”. Her ville man fx sige: “De elsker at tegne” eller “Hen elsker jordbær”. Når man taler om en anden person, er det vigtigt at respektere og bruge personens rigtige pronomener.

HOMOFOBI, TRANSFOBI, AFOBI, BIFOBI
Had eller diskrimination, som sker på grund af ens køn eller seksuel/romantisk orientering. Der findes forskellige betegnelser for, hvilken diskrimination man oplever, da diskriminationen kan være forskellig alt efter, hvilken identitet man har.

Er man homoseksuel og oplever diskrimination på baggrund af dette, kaldes det for homofobi. Er man transperson og oplever diskrimination på baggrund af dette kaldes det for transfobi. Afobi dækker over diskrimination af aseksuelle og aromantiske, mens bifobi er diskrimination af biseksuelle.

 

Hvis der er ord, som du gerne så inkluderet, er du meget velkommen til at kontakte os!