LGBT+ Ungdom er parti-politisk neutral, men deltager aktivt i den politiske LGBT+ dagsorden.

VORES POLITIK

LGBT+ Ungdom er for unge under 25 år, hvis seksualitet og/eller køn bryder med normen. LGBT+ Ungdom og vores frivillige kæmper for følgende:

1: Vi nedbryder normer og fordomme ved at holde normkritiske foredrag om køn, seksualitet, krop og grænser

2: Vi deltager i demonstrationer og debatter, der vedrører LGBT+ personers vilkår, rettigheder og undertrykkelse.

3: Vi mødes med politikere og andre organisationer for at sikre flere rettigheder og tilbud målrettet LGBT+ personer

4: Vi holder sociale events under trygge rammer, hvor man kan møde andre LGBT+ personer

5: Vi har flere rådgivende tilbud, der kan hjælpe unge LGBT+ personer i hverdagen.