Skoletjenesten, et undervisningstilbud

Skoletjenesten er LGBT+ Ungdoms undervisningstilbud for primært 7-10. klasser. Vi kommer dog også gerne ud på seminarer, gymnasier og lignende, hvis vi har tiden. Vi er uddannet i pædagogisk normkritik sammen med Normstormerne, som er København- og Århus kommunes projekt. Skoletjenesten har til formål at mindske mobning og mistrivsel relateret til køn og seksualitet.

Et besøg varer som udgangspunkt 2 lektioner (90 minutter) og bliver udført af to unge frivillige over 18 år. Et besøg koster 1500 kr. som går til transport for os til og fra jeres skole og til lgbt+ ungdom, så vi kan fortsætte med vores rådgivende, politiske og sociale arbejde.

Skoletjenesten sætter scenen for:

  • et trygt rum baseret på dialog og elevinddragelse.

  • øvelser om normer, kønsidentitet og seksuel orientering, lgbt+, rettigheder, identitet, diskrimination og mobning.

  • refleksion over samfundets, skolens, klassens og egne normer og privilegier.

  • udviklingen af konkrete handlemuligheder i mødet med mobning og diskrimination.

Eleverne får mulighed for at arbejde med en mere nuanceret forståelse af køn og seksualitet og selv være med til at udvikle konkrete redskaber til at modarbejde mobning og diskrimination, så klassen bliver et tryggere sted for alle, uanset kønsidentitet, kønsudtryk og seksuel orientering.

Skoletjenerne er trænede i at afholde et spændende og sjovt forløb med klasserne, og vi kommer ind på mange forskellige emner i forbindelse med at udøve normkritik. Desuden er vi gode til at skabe debat og åbne elevernes øjne for nye måder at tænke på. Vores motivation er at skabe viden om forskellighed, der på sigt kan mindske mobning i skolen og hadforbrydelser i samfundet.

Skoletjenesten er relevant i mange forskellige fag – både samfundsfag, dansk og historie eller som et bidrag til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, herunder “normer og idealer”.


Det er et krav, at der skal være en lærer tilstede under besøget. LGBT er den engelske forkortelse for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.HENVENDELSER OG BestilLING AF oplæg

Dette skal ske ved henvendelse til projektkoordinator Louise Ladegaard på mail:
skoletjenesten@lgbt.dk

OBS: Skoletjenesten er i øjeblikket ikke aktiv grundet manglende ressourcer. Vi vil opdatere om når den igen er aktiv