skal du med på vores sommerlejr?

[ENGLISH BELOW]

Vi har nu sendt deltagerbreve ud til alle 60 tilmeldte på mailen. Hvis du ikke har modtaget en mail, så kontakt os hurtigst muligt.

Vi kan med glæde annoncere, at vi gentager succesen fra sidste år og derfor endnu engang afholder en sommerlejr i sommerferien. Sidste år deltog 40 unge fra alle hjørner af Danmark med vidt forskellige aldre og baggrunde. Det gik ud over alt forventning. Vi fik kun positive tilbagemeldinger fra deltagerne i de evalueringsskemaer, de skulle udfylde, inden vi tog hjem. Her er et lille udpluk:

- ”Tak for en fantastisk dejlig tur. Tak for at møde alle de dejlige, søde og sjove mennesker. Fantastisk
oplevelse FOR LIVET!”
- "Jeg kunne skrive en million ting for jeg har ingen negative ting at sige! Alt har været perfekt helt fra maden til alle jer frivillige som har gjort hele den her sommerlejr til en stor og tryg sommerlejr. Tusind
tak for alt! ♥”
- ”Godt at man kunne trække sig væk når/hvis man følte behov for det, og man ikke var tvunget til at
deltage, når man ikke havde lyst/overskud”
- ”De frivillige var søde og fantastiske og man kunne tale med dem om alt”

---------------------------------------------
SOMMERLEJREN ER FOR UNGE LGBT+ PERSONER MELLEM 15-25 ÅR

Formålet med sommerlejren er at skabe fællesskaber blandt unge LGBT+ personer fra hele landet. På sommerlejren vil der være planlagte aktiviteter og spændende workshops, men der vil selvfølgelig også være tid til at slappe af og danne venskaber med de andre unge.

Du vil blive mødt af et hold frivillige, som alle har meget erfaring med at skabe trygge rum for LGBT+ personer og derfor har en anerkendende og inkluderende tilgang.

Depositummet er på 500 kr., som bliver returneret hurtigst muligt, efter lejren er slut. Det er derfor gratis at deltage.

Hvornår? 29. juli - 2. august 2019

Hvor? En spejderhytte på Sydsjælland. Vi har desværre ikke fundet en hytte på Fyn ligesom sidste år, som lever op til vores krav, og vi ved, at transporten kan være en økonomisk hæmsko for nogen. Skriv derfor til os, hvis I har problemer med at betale for transporten – så finder vi en løsning.

Så blev den sidste plads besat, og 60 unge fra vidt forskellige steder i landet, og et par uden for Danmark, skal med os på sommerlejr, og vi glæder os! Hvis du ikke nåede at få en plads, så skriv til os, så kan du komme på venteliste og få tilbudt en plads, hvis nogen hopper fra.

Alle tilmeldte vil modtage flere informationer i et deltagerbrev, som kommer på mailen omkring d. 29-30 juni.

Kontakt: sommerlejr@lgbt.dk

--------------------------------------------
ENGLISH VERSION

We have now sent out all letters to the 60 participants by mail. If you have not received anything, please write to us as soon as possible.

Due to our great success from last year, we are happy to announce that we once again will be having a summer camp at the end of July. Last year we had a total of 40 participants, who came from different cities around the country – all of them with different backgrounds and ages. It went above and beyond our expectations. At the end of the week the participants were told to make an appraisal of the camp, including both big and small things. We got a lot of positive feedback from the participants. Here is a selection of a few comments:

“Thank you for an amazingly lovely trip. Thanks for meeting all the lovely, sweet and funny people. Fantastic experience. FOR LIFE”

“I could write a million things because I have nothing negative to say! Everything has been perfect – everything from the food to the volunteers, who made the summer camp a great and safe experience. Thank you very much for everything ♥”

“It was good that you could always take a break if/when needed and that you weren’t forced to participate in anything if your sufficient mental resources or desire to participate was lacking.”

“The volunteers were sweet and fantastic and you could talk to them about everything”
________________________________________

THE SUMMER CAMP IS FOR YOUNG LGBT+ PEOPLE BETWEEN 15-25 YEARS

The purpose of the summer camp is to create fellowships between young LGBT+ people from around the country. At the summer camp there will be scheduled activities and exciting workshops during the day, but there will also be time to relax and develop friendships.

You will be met by a group of volunteers who all have experience with creating safe spaces for LGBT+ people, and whom therefore have an acknowledging and including approach.

You will have to pay a deposit of 500 DKK which will be returned to your bank account as quickly as possible after the camp is over. This means that the summer camp is free of costs.

When? From the 29th of July to the 2nd of August 2019.

Where? In a house (normally used by scouts) located at Sydsjælland. We unfortunately haven’t been able to book a place at Fyn as we did last year. We know that the transportation could be an economic impediment for some, so please don’t hesitate to contact us if the transportation is a problem - we’ll find a solution.

We have now closed for sign ups and 60 young people from around Denmark, and a few outside the country, are going on the summer camp with us. We are so excited! If you didn't get a spot you can be put on a waiting list if you write us an e-mail.

All participants will recieve more information in a letter sent to your e-mail around the 29-30th of June.

Contact: sommerlejr@lgbt.dk