Køn og det binære samfund

Vores emne i februar måned er køn. Vi kender alle til kønnene mand og kvinde. Mange ved dog ikke at der er et helt spektrum af køn, der ligger udenfor og mellem de to køn. I denne video fortæller Norr/Nina (de/dem) os om diverse køn og forklarer, hvordan man kan omtale personer, der hverken er mænd eller kvinder.

Som supplement til vores første video afholdte vi et lancerings-event til kampagnen. Det blev afholdt d. 10. februar 2019 - samme dag som videoen blev publiceret. Vores video blev fremvist til begivenheden og der blev talt om fremtiden for kampagnen.

Andet læsemateriale:

Termer og definitioner:

Non-binær: forståelsen af, at der ikke kun findes de to binære køn; mand og kvinde.

Non-binær paraply: non-binær er et overbegreb for mange forskellige køn. Det kan f. eks være akønnet, neutrois, dobbetkønnet, bikønnet, polykønnet, two-spirit, flydende kønsidentitet, omnikønnet, pankønnet, genderfluid, genderqueer, trikønnet, transkønnet, demigirl, demiguy eller noget helt andet.

Pronominer: også kendt som stedord. Vi bruger pronominer når vi omtaler hinanden, omtaler ting eller omtaler steder. Når vi bruger pronominer om hinanden, siger vi f. eks han, hun, de, hen, den.

Fejlkønne: når vi kommer til at bruge det forkerte pronomen om en person. F. eks hvis man kommer til at sige “hans trøje” i stedet for “hendes trøje” eller “deres trøje”. Alle kan komme til at fejlkønne, det vigtigste er bare at huske at rette sig selv med det samme.

Inkluderende sprog: når man formulerer sig på en måde som ikke er stødende eller nedsættende, og som ikke ekskluderer en hel befolkningsgruppe.

Tildelt køn (ved fødslen): når et barn bliver født, kigger læger, jordemoder, sygeplejerske, forældre eller værge på hvilke genitalier man kan se mellem benene på barnet. Ud fra det, tildeler man barnet enten mand eller kvinde.

Ciskønnet: en person som føler sig som det køn de er blevet tildelt ved fødslen. Det kan f. eks være en person som er blevet tildelt kvinde ved fødslen og føler sig som en kvinde.

Transkønnet: en person, hvis køn ikke stemmer overens med det køn de fik tildelt ved fødslen. Det kan f. eks være en person som blev tildelt mand ved fødslen, men som føler sig som en kvinde. Det kan også være en person som er blevet tildelt mand ved fødslen, men som ikke føler sig som noget køn.

Transkvinde: en person som er tildelt mand ved fødslen, men føler sig som en kvinde.

Transmand: en person som er tildelt kvinde ved fødslen, men føler sig som en mand.

Akønnet: en person som ikke har noget køn. Dvs. at personen ikke føler sig som mand, kvinde, non-binær eller noget andet køn.

Bikønnet/dobbeltkønnet: en person som har to køn. Det kan f. eks være mand og kvinde, kvinde og non-binær eller noget andet.

Polykønnet: en person som har flere køn.

Flydende kønsidentitet: en person hvis køn varierer. Det betyder, at personens køn ikke er konstant, men skifter gennem livet. Det kan være fra dag til dag eller over længere perioder.

Gender fluid: en person hvis køn er flydende. Det kan være mellem de binære køn mand og kvinde, det kan være mellem binære køn og non-binære køn, f. eks mand og akønnet, eller det kan være mellem non-binære køn, f. eks akønnet, neutrois, polykønnet, eller lignende. Det kan også ændre sig fra dag til dag, eller over længere perioder.

Cis/heteronormativ: i vores samfund er det normen at være ciskønnet og heteroseksuel. Det hedder henholdsvis cisnormativitet og heteronormativitet.

Normer: det man ser som at være det “normale” i et samfund. Normer er de ting vi forventer og går ud fra at andre mennesker lever op til.

Antager: når vi går ud fra at folk er på en bestemt måde. Ofte antager vi ting om andre på grund af de normer vi har i samfundet. F. eks, antager mange at man er en mand eller kvinde, fordi vi har en norm i vores samfund om at man er en mand eller en kvinde.

Binær: vi deler ofte køn i to bokse; mand og kvinde. Vores samfund er indrettet binært, efter en binær kønsforståelse. Det vil sige, at vores samfund er indrettet efter forståelsen af at der kun er to køn; mænd og kvinder.

Privilegier: goder, fordele, muligheder, rette en person eller et samfund kan have, baseret på social status, etnicitet, køn, seksualitet, job, familiebaggrund eller lignende.