v-w-x

lgbt+ ungdom har i samarbejde med Agency Spring x Zupa udarbejdet kampagnen 'love letters'. Følg med i den kommende måned, hvor kampagne rulles ud på vores sociale medier, i debatindlæg, print og til vores deltagelse i CPH Pride 2018. 

 
 
22.png

v for variation

Mange finder et frirum i LGBT+ sammenhænge, fordi man kan føle, at man har en fælles forståelse for de problematikker, som man møder i samfundet. Det er imidlertid vigtigt ikke at glemme, hvor store forskelle der er i de oplevelser, som man har som LGBT+ person, og at man ikke kan antage, at andre har haft de samme oplevelser som én selv. Eksempelvis hvis man gennem sit sprog antager, at alle LGBT+ personer har støtte fra deres familie, er homoseksuelle, højtuddannede, etnisk danske, kropskapable, osv.

Ens kønsidentitet er ikke en begrænsning for, hvordan man kan være som person, og uanset hvordan nogen udtrykker sig, har andre ikke ret til at bestemme, om man har lov til at have den identitet, som man har.

Det er derfor vigtigt at anerkende, hvor store variationer der er i LGBT+ miljøet, og være inkluderende i sit sprog og de rum, man skaber.

 


w for women of colour

Begrebet WoC kan oversættes til dansk på flere måder, men beskrives umiddelbart bedst som værende minoritetsetniske kvinder.

Ligesom med S for Stonewall vælger vi, med akronymet WoC, endnu engang at sætte fokus på et begreb, som har rod i den amerikanske LGBT+ rettighedskamp. Her er der indenfor de mest progressive forgreninger en vedvarende fokus på trans WoC, som er nogle af de mest udsatte og diskriminerede LGBT+ personer - desværre også internt i miljøet.

Med valget af WoC, vil vi derfor også gerne råbe op omkring den internaliserede homo- og transfobi, som desværre til stadighed eksisterer indenfor LGBT+ miljøet. Vi tror på, at vi i vores fælles rettighedskamp står stærkere sammen som én LGBT+ front - og ikke splittet. 

23.png

24.png

x for xenofobi

Xenofobi, som er et sammensat ord mellem ordet Zenos, der betyder fremmed, og fobi, der betyder frygt, er en mental tilstand der kommer til udtryk i form af en sygelig angst for fremmede eller udlændinge.

Som denne fobi giver udtryk for, så er det personer, som har en stor modvilje overfor udlændinge eller fremmedkulturer. Det vil sige de kulturer, der ikke indeholder og stemmer overens med den kultur, som man er født ind i og opvokset med.

Men det, som man skal have for øje ved denne fobi er, at det er en irrationel og ubegrundet frygt. De personer, der lider af denne fobi, ved ikke hvorfor de frygter det, som er fremmed. Det ses dog desværre, at denne frygt kan udmønte sig i verbale og/eller fysiske overgreb. Xenofobi minder meget om racisme, men hvor racisme primært hviler på antagelsen om forskellighed i racer, har xenofobien sit udgangspunkt i en forestilling om en fundamental kulturel forskellighed mellem egen og fremmede kulturer.